Grundtanken

Den 26. april 1819 blev startskuddet for den moderne Odd Fellow Orden givet i byen Baltimore i staten Maryland i U.S.A. af en smed ved navn Thomas Wildey.

 

Et frø blev sået og en vej blev vist.

 

Fire grundstene blev lagt, hvorpå Ordenen skulle bygges:

 

"Besøg de syge, hjælp de trængende, begrav de døde og opdrag de forældreløse"

 

Tre principper blev givet:

 

Venskab, Kærlighed og Sandheds grundprincipper".

 

Et symbol blev skabt:

"De tre Kædeled".

En fællesnævner blev udmålt for alle de, der herefter skulle indgå i Ordenen:

Troen på, at vor verden blev skabt og til stadighed bliver opretholdt af "Et højeste væsen".

Denne fællesnævner har for enhver Odd Fellow sine lighedstegn i en overbevisning om, at, "den tjener sig selv bedst, som tjener andre,"

 

og "vær mod andre, som du ønsker, at de andre skal være imod dig og dine"!

 

Således rustet har søstre og brødre siden bygget videre på Thomas Wildeys værk.