Logens embedsmænd

Logens embedsmænd 2017 - 2019

 

Opdateret 24 maj 2017

Overmester

Morten Hartelius

Valmueløkken 11

3700 Rønne

Tlf. 5695 4356

Email: om.loge44@ronnelogerne.dk

Undermester

Sven-Erik Gregersen

Åkirkebyvej 35

3700 Rønne

Tlf: 4015 6905

Email: um.loge44@ronnelogerne.dk

Sekretær

Morten Munk

Sveasvej 21

3700 Rønne

Tlf: 3160 7214

 

Email: sekr.loge44@ronnelogerne.dk

 

Kasserer

 

Ole Vang

Store Torv 4

3700 Rønne

Tlf. 5695 4800

 

Email: kas.loge44@ronnelogerne.dk

Skatmester

Kim Eland

Storegade 26

3700 Rønne

Tlf. 5695 4149

 

Email: skat.loge44@ronnelogerne.dk

Storrepræsentant

 

Leif Eigil Hansen

Ahlstrandsvej 6

3700 Rønne

Tlf. 3053 7981

 

Email: susleif@post.tele.dk

Storrepræsentant

 

Bjarne Steen Pedersen

Strandvejen 1

3790 Hasle

Tlf. 5696 2458

 

Email: bjarne.sp@Hotmail.com