100 års stiftelsesdag

Donationsmodtagerne sammen med broder overmester Michael Dam yderst til højre.

I logesalen bød broder overmester Michael Dam hjertelig velkommen til repræsentanterne fra donationsmodtagerne fra følgende organisationer:

•Kvindekrisecenteret i Rønne,

•Natteravnene i Rønne,

•Sind Bornholm,

•Hjernesagen Bornholm,

•Modtagelsesklasserne for flygtningebørn,

•Parkinsonforeningen på Bornholm,

•Hjertesagen Bornholm,

•Flygtningevenner Bornholm,

•Frelsens Hær

•Værestedet Blæksprutten i Rønne.

 

Efter velkomsten akkompagnerede broder Kurt Hansen på piano til fællessangen ”Regnvejrsdag i november”. Broder Overmester fortalte derefter om Odd Fellow ordenen generelt, om tilblivelsen af Broderloge nr. 44 Burgundarholm og om logens historie gennem 100 år.

Forud for uddelingen fremførte broder Overmester motivationer for tildelingerne, til hver enkelt donationsmodtager, hvorefter de fik overrakt gavebrev og blomster.

Efterfølgende havde organisationerne mulighed for at få ordet, hvor de fik kunne fortælle lidt om deres virke.

Der afsluttedes med sangen ”Septembers himmel er så blå” og derefter blev der serveret et traktement i logens selskabslokaler.

 

Lørdag den 17. september var der om eftermiddagen Festloge i ordensbygningen i Krystalgade i Rønne og det blev meget festligt og højtideligt. Efter at Storlogens embedsmænd og andre gæster var ført ind, bød broder overmester Michael Dam velkommen i den fyldte logesal og takkede alle for deres deltagelse ved denne, for logen store dag, som der længe var set frem til.

 

Bagerst fra venstre: Broder storrepræsentant Bjarne S. Pedersen, broder deputeret storsire John Bune, broder storsire Erling Stenholdt Poulsen, broder distriktsdeputeret storsire Erik Vad Andersen, broder storrepræsentant Leif Hansen, broder fungerende eksmester Kjeld Olsen.

Forrest fra venstre: Broder kasserer Niels Schou, broder undermester Morten Hartelius, broder overmester Michael Dam, broder sekretær Sven-Erik Gregersen og broder skatmester Kim Eland.

I sin festtale fortalte broder Overmester om optakten til logens stiftelse, der startede allerede i 1904 med stiftelsen af Odd Fellow foreningen Hammershus i Allinge. Efter at det i 1910 blev besluttet at flytte foreningen til Rønne voksede broderskaren hurtigt og der opstod et ønske om at oprette en egentlig Odd Fellow loge. Selv om der var krig i verden og tiderne måske lidt usikre, blev det i 1915 besluttet, at gå i gang med de nødvendige forberedelser. I 1916 købte Logeforeningen en ejendom i Krystalgade 7 i Rønne, for at ombygge den til en decideret ordensbygning. Efter en del uenighed om, hvad logen skulle hedde, blev man til sidst enige om navnet Burgundarholm, det olddanske navn for Bornholm. Efter at en strejke havde forsinkede byggeriet, kunne embedsmænd fra Storlogen for Kongeriget i Danmark under broder storsire Petrus Beyers præsidium, dog endelig den 16. september 1916 indvi den nye loge.

 

Efter festtalen var der gaveoverrækkelse, et kunstnerisk indslag på piano af broder Kurt Hansen og endelig oplæste broder sekretær Sven-Erik Gregersen de lykønskninger der var tilgået logen.

 

Broder overmester Christer Johansson fra venskabsloge, broderloge nr. 8 Linnéa, Ystad, overrækker sin lykønskning.

Stiftelsesfesten blev afholdt lørdag aften på Hotel Griffen i Rønne, hvor broder undermester Morten Hartelius bød velkommen til 116 gæster og ordenssøskende.

Efter forretten talte broder storrepræsentant Leif Hansen for ordenen, hvor han bl.a. sagde, at mange ting inden for ordenen har ændret sig siden 1916, og heldigvis for det. I dag er vi meget mere åbne og tilpasser os med nye tiltag, der gerne skulle fortælle omverdenen, at vor orden stadig er aktuel og fortsat lever op til ordenens formålsparagraf. Vores grundværdi og indre anlæg er stadig væk uændret og bør naturligvis fastholdes. Han gav udtryk for, at vi nok en gang imellem lider af berøringsangst for at være åbne nok og fortælle, hvad vor orden er. Vi bør hver især, være bedre til at fremstå som en reklamesøjle for Odd Fellow Ordenen, der er til at få øje på og som andre vil føle sig tiltrukket af. De tre bærende elementer, der synliggøres ved Odd Fellow Ordenens tre kædeled, bør altid stå som et lysende symbol, ikke kun for os, men lad os bare tage hele jordens befolkning med under denne paraply.

 

Efter hovedretten talte broder storsire Erling Stenholdt Poulsen for logen, hvor han beskrev, hvordan de allerførste tanker om en Odd Fellow loge på Bornholm opstod.

Det var en specielt forudseende broder, der allerede i 1887 var blevet optaget i broderloge nr. 1 Danmark, der vel nok havde den største del af æren for at fundamentet til Jeres loge blev støbt, nemlig broder Axel Reinhold Wiberg, som var svensk. Han kom til Danmark i 1865 og boede forskellige steder i Jylland, på Sjælland og på Bornholm indtil han slog sig ned på øen i 1875, hvor han senere blev stenværksejer. I 1881 blev han dansk statsborger og var en særdeles driftig mand, men desværre rammes han senere af sygdom og på tragisk vis mistede han alt, hvad han med flid og hårdt arbejde havde bygget op. Broder Wiberg tog initiativ til at danne Odd Fellow foreningen Hammershus, der så dagens lys i 1904. Derefter fortalte broder Storsire om logens stiftelse og om ordensbygningens historie. ”Et dejligt logehjem i en smuk og markant ordensbygning” sagde han.

Året 1916 var året, hvor Paris blev bombet af noget så specielt som tyske zeppelinere, Kinas sidste kejser abdicerede og Republikken Kina blev genoprettet.

Broder Storsire fortsatte, kære brødre, når vi tænker med beundring, dyb respekt og ærbødighed på de brødre, der skabte dette ordens og logefundament, som i har bygget videre på og som blandt andet har udmøntet sig i, at I i 1982 blev moderloge til broderloge nr. 112 Albret Wolfsen i Nexø, da vil jeg sige: I må aldrig læne jer tilbage på jeres laurbær. Jeres pligt - og samtidig den største respekt I kan yde brødrene før jer - er at yde det samme som de gjorde – jeg er sikker på at I er rede hertil –det har I rent faktisk allerede vist. Jeg er sikker på at I er jeres arv bevidst og jeres opgave voksen. Det har hele jeres færd vist indtil nu.

 

Efterfølgende talte broder storrepræsentant Bjarne S. Pedersen for damerne. Det var en humørfuldt tale, hvor han bl.a. fortalte damerne, hvor stor pris vi sætter på, at de altid støtter os og bakker os op, når vi trætte kommer hjem fra et anstrengende logemøde og hvor de kærligt stiller op med smørrebrød, øl og snaps.

Der var efterfølgende flere gæstende overmestre, der overbragte lykønskninger fra deres respektive loger. Endelig afsluttede broder deputeret storsire John Bune talerrækken, hvor han takkede for det flotte arrangement og ønskede logen held og lykke fremover og derefter trak storlogens embedsmænd sig tilbage.

To dejlige dage med højtidelige og festlige oplevelser, sluttede med musik og dans på hotellet i Rønne.

 

100 års stiftelsesfest på Bornholm.

 

Fredag den 16. september 2016 kunne Broderloge nr. 44 Burgundarholm fejre sin 100 års stiftelsesdag og programmet for fejringen var fordelt over fredag og lørdag.

 

På stiftelsesdagen blev der i ordensbygningen i Rønne uddelt donationer fra logens Jubilæumsfond, hvortil brødrene i gennem mange år havde sparet op ved hjælp af fondens arrangementer i det selskabelige på logemøder en gang årligt. Lørdag den 17. september blev der afholdt Festloge, også i ordensbygningen og samme aften var der stiftelsesfest på et nærliggende hotel i Rønne.

 

Ved donationsuddelingen fredag, deltog ca. 70 gæster og ordenssøskende, hvoraf ca. 30 personer repræsenterede de 10 organisationer, der var udvalgt til at skulle modtage donationerne. Der blev i uddelt i alt kr. 125.000,00, hvoraf kr. 10.000,- var ydet af Odd Fellow Fonden.