Internationalt møde

Internationalt Odd Fellow møde

på Bornholm

Onsdag den 27. juni 2007

 

Broderloge nr. 44, Burgundarholm fik i efteråret 2006 en henvendelse fra Broder ExMester Gunnar Jivegård, Loge nr. 53, Wasaborgen i Vadstena, Sverige, om, at han med et blandet selskab af Odd Fellows ville besøge Bornholm i uge 26. De ville i den forbindelse gerne have mulighed for at besøge logerne på Bornholm og deltage i et logemøde.

 

Med broder Overmester Leif Hansen som koordinator, blev Søsterloge nr. 43, Klippen, Broderloge nr. 44, Burgundarholm og Broderloge nr. 112, Albret Wolfsen, enige om at tage imod de udenlandske gæster og lave et særligt logearrangement for dem.

 

Derfor blev der afholdt et indternational Odd Fellow møde i Odd Fellow bygningen i Rønne onsdag den 27. juni 2007 kl 1800.

 

Til vor store glæde deltog Storlogen også i mødet, idet Broder Stor Sire Hans Pedersen havde set besøget på Bornholm omtalt i et svensk logeblad, hvorfor Stor Siren ønskede at deltage, idet det faldt godt sammen med, at det kun er 14 dage siden, han var blevet udnævnt til Stor Sire for den Europæiske Stor Loge, og dermed for første gang havde mulighed for at deltage i et internationalt Odd Fellow møde med almindelige Ordenssøskende. Fra Stor Logen deltog endvidere Broder Stor Sekretær Mogens Lind, Søster Distrikts Deputeret Stor Sire Birthe Gerløv og Broder Distrikts Deputeret Stor Sire Erik Vad Andersen.

 

Ved mødet i Logesalen deltog der 105 Ordenssøskende fra 5 lande - Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Schweiz - der repræsenterede 10 Søsterloger og 9 Broderloger.

 

Mødet blev gennemført efter et ritual for Venskabsloger, og det var første gang Broder Storsire overværede dette ritual. Broder Stor Sire gav efterfølgende udtryk for, at han var meget glad for dette ritual.

 

Efter det officielle logemøde var der selskabeligt samvær, hvor der deltog 98 Ordenssøskende.

 

Billeder fra det Internationale Odd Fellow møde i Logesalen i Rønne.

 

 

Broder Overmester Leif Hansen, Broderloge nr. 44, Burgundarholm er klar til at byde Stor Logen velkommen.

 

Stor Logen er netop ført ind i Logesalen og præsenteres af Broder Storrepræsentant Preben Dreyer for Broder Overmester.

Gæster og værter gør klar til at gå til bords.

 

Broder Overmester Hansruedi Fritscher, Loge 24, Dr. Rudolf Schneider, Biel, Schweiz fortæller om oprindelsen til sin Loges navn.

Billeder fra det selskabelige samvær.

Billeder fra de stemningsfuldt pyntede borde, hvor snakken gik på tværs af lande og Loger.

 

Broder Storrepræsentant Arvid Andersen, Broderloge nr. 112, Albret Wolfsen, holder talen for Ordenen.

Broder Stor Sire Hans Pedersen holdt en festlig tale for de bornholmske Loger.

Overmester Hans-Jürgen Botterbrod, Loge nr. 54, Roland, Hildesheim, takkede på de tyske Ordenssøskendes vegne for det gode arrangement.

Ligeledes bragte Overmester Hansruedi Fritscher, Loge 24, Dr. Rudolf Schneider, Biel, Schweiz, en tak og hilsen fra de schweiziske Odd Fellows

 

ExMester Gunnar Jivegaard, Loge 53, Wasaborgen, Vadstena, takkede på gæsternes vegne for det dejlige arrangement, der også havde omfattet et uformelt besøg i Logebygningen i Nexø.

Derefter blev der uddelt erindringsgaver i form af en nyudgiven svensk bog om de danske øer.