Lejrforeningen

Lejrforeningen Hammershus

 

er en forening bestående af patriarker bosiddende på Bornholm, primært fra broderlogerne 44 Burgundarholm i Rønne og 112 Albret Wolfsen i Nexø. Foreningen, der p.t. (marts 2011) har i alt 37 medlemmer, er ikke som andre lejrforeninger dannet med det formål senere at skulle danne en selvstændig lejr på Bornholm, men udelukkende med det formål gennem valgterminen at samle patriarkerne til drøftelse af spørgsmål til gavn for ordenen, herunder også rituelle spørgsmål. Desuden gives der ved hvert møde mulighed for indlæg af ordensmæssig eller anden lødig karakter. Der bæres ikke regalier under møderne.

 

Det selskabelige samvær efter møderne indeholder jævnligt indslag med lødig, kunstnerisk underholdning.

 

 

Man kan ikke blive medlem af Lejrforeningen, medmindre man er kaldet som patriark til en lejr.