Lejrforeningens historie

Lejrforeningens historie

 

Lejrforeningen Hammershus blev stiftet den 31.marts 1965. Foreningen blev institueret onsdag den 11. februar 1966 under tilstedeværelse af bl.a. broder storsire Johannes Pedersen, broder distriktsdeputeret storsire Jørn Nielsen og broder stormarskal Poul Vejre. Endvidere deltog broder storrepræsentant og overmester Mørk Hansen fra loge nr. 1 Danmark, samt 16 bornholmske patriarker

 

Mødet åbnedes under forsæde af broder Storsire , som efter en smuk fortolkning af det korte ritual, erklærede Lejrforeningen Hammershus for institueret under Den uafhængige Storloge for kongeriget Danmark.

 

Efter anmodning af broder Storsire fremstillede broder Stormarskal den valgte bestyrelse, hvorefter broder Storsire indsatte disse i deres embeder:

 

Formand: Patriark Svend Erik Lind

Sekretær:Patriark Arne Jørgensen

Kasserer: Patriark Rudolf Thomsen

 

Lejrforeningen har altså mere end 40 år på bagen. Det har som med alt andet været et liv i bølgegang; det har gået opad og det har også hen ad vejen gået nedad: Ja der har så galt været forslag fremme om, at lejrforeningen skulle nedlægges. Gudskelov lykkedes det da ikke, og vi sender i dag en taknemlig tanke til de patriarker, der sørgede for at lejrforeningen levede videre.

 

Hen ad vejen har der også fra ordenens højere embedsmænd været idelige efterlysninger af en egentlig lejr på Bornholm. Ja der har sågar været stillet forslag i lejrforeningen om dette. Heller ikke dette er lykkedes  for hvor skulle de bornholmske patriarker dog finde inspirationer og idéer til fornyelse  finde ved til bålet, der skal kaste lys over vore loger  hvis vi i Lejren skulle omgås de samme brødre, som vi møder i vore to loger til daglig. Lejrforeningen har altid været og skal fortsat være den institution, hvor de bornholmske patriarker, på grund af vor lidt afsides beliggenhed ude i Østersøen og dermed sjældnere mulighed for at deltage i lejrmøderne på den anden side af vandet, kan mødes og få anledning til at vedligeholde lejrlivet og de pligter, som patriarker har, og derved bibringe vore to loger fornyelse og liv. Lejrforeningen Hammershus har derfor altid haft og vil fortsat have det særpræg, at den ikke er stiftet med det formål at danne lejr, men fortsat skal bestå som et levende bornholmsk kontaktled til den til enhver tid værende lejr i distrikt 2, hvortil logernes brødre kaldes som patriarker.