Lejrforeningens bestyrelse

Lejrforeningens bestyrelse 2015 - 2017

 

Opdateret 19. april 2015

Formand

 

Finn H. Rasmussen

Storegade 30 F

3700 Rønne

Tlf. 2176 1283

 

Email: fm.lejr@ronnelogerne.dk

 

Sekretær

Kurt E. Jensen

Fuglebakken 8

3790 Hasle

Tlf. 2033 1018

 

Email: sekr.lejr@ronnelogerne.dk

Kasserer

 

Mogens Ipsen

Haslevej 69

3700 Rønne

Tlf. 2913 6634

 

Email: kas.lejr@ronnelogerne.dk

Lejrforeningens instruktionsudvalg:

Patriark Finn Rasmussen (formand)

Patriark Steen Hjorth Hansen

Patriark Bjørn Frandsen

Patriarklejr nr. 17, Skibet's kontaktudvalg til:

Broderloge nr.44 Burgundarholm:

Patriark Bjarne S. Pedersen (Formand)

Patriark Steen Hjorth Hansen

Patriark Finn H. Rasmussen

 

Broderloge nr.112 Albret Wolfsen:

Patriark Mogens Jantzen (formand)

Patriark Bjarne Drejer Christensen

Patriark Bjørn Frandsen

Patriarklejr nr. 6, De Tre Søjler's kontaktbroder:

Patriark Christian Nielsen, broderloge nr. 44, Burgundarholm